• Kasy wirtualne dla większej ilości podatników

Od 1 lipca 2022 r. w życie wejdą zmiany w rozporządzeniu dotyczącym grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Kasy wirtualne będą mogły być stosowane również m.in. przy świadczeniu usług przez automatyczne myjnie samochodowe.

„Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. poz. 965) następuje w związku z rozszerzeniem możliwości stosowania takich kas o kolejną grupę podatników, tj. świadczących usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej)” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Jak podkreślają projektodawcy, w założeniu zmiana ma zachęcać przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy – poprzez ułatwienie dostępności i obniżenie całkowitych kosztów związanych z posiadaniem kas fiskalnych.

Docelowym efektem powinno być również, w związku z wprowadzeniem mechanizmów kontrolnych w czasie rzeczywistym, zwiększenie efektywności działania administracji skarbowej w kontekście walki z nierejestrowaną sprzedażą detaliczną oraz unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania.

Ministerstwo Finansów szacuje, że rozszerzenie możliwości stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania, czyli kas wirtualnych, może mieć w praktyce wpływ na ok. 5 tys. podmiotów świadczących usługi w zakresie mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 8 grudnia 2021 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.


Kasy wirtualne dla większej ilości podatników

  • Marka: iPOS
  • Kod produktu: Ipos POCKET BLOG
  • Dostępność: 1
  • 0,00 zł

  • Netto: 0,00 zł

Tagi: Kasy wirtualne 2022 Szczecin